Vil du samarbeide med naboer rundt Østersjøen? Da bør du ta turen til Riga!

Den tredje utlysningen i Østersjøprogrammet er åpen i tidsrommet 5. oktober 2017 – 9. april 2018. Programmet gir støtte til samarbeidsprosjekter innen følgende innsatsområder:

I motsetning til de to første utlysningene i programmet, skal det denne gangen ikke gjennomføres en to-trinns søknadsprosess. I stedet skal prosjektene få støtte gjennom obligatoriske konsultasjoner. Disse konsultasjonene kan avvikles i tidsrommet september 2017 til medio januar 2018. Klikk her for å lese mer om hvordan du booker tid for konsultasjon.

I forbindelse med utlysningen arrangeres det et informasjonsseminar i Riga 18. – 19. oktober. Påmeldingsfristen til dette seminaret er 3. oktober.

Informasjonsseminaret retter seg mot alle som planlegger å søke om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter i Østersjøprogrammets tredje utlysning (5. oktober 2017 – 9. april 2019), med et særlig fokus på aktører som ikke har deltatt i programmet tidligere. På seminaret får du nyttig informasjon om programmet og dets innsatsområder, i tillegg til detaljert informasjon om selve søknadsprosessen, krav til partnerskap, budsjettering og kommunikasjon.

I løpet av seminaret legges det også opp til partnersøk og nettverksbygging innenfor programmets innsatsområder. Det tilbys også en egen helpdesk for potensielle norske partnere.

Alle som ønsker konsultasjon under seminaret må fylle ut en såkalt PIF (project idea form), som kan lastes ned her. Skjemaet må sendes inn innen 9. oktober.

Om Østersjøprogrammet
Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom elleve land rundt Østersjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi.

I perioden 2014 – 2020 bidrar norske myndigheter med om lag 6 millioner euro i medfinansiering til samarbeidsprosjekter.

Østersjøprogrammet dekker følgende regioner: Hele Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Hviterussland, samt nordlige deler av Tyskland (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg og distriktet Lüneburg) og Nordvest-Russland.