Go back to events

Informasjonsseminar

Dato

Start: 18.10.17 Kl: 09:30
Slutt: 19.10.17 Kl: 15:00
Frist: 03.10.17

Informasjonsseminaret retter seg mot alle som planlegger å søke om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter i Østersjøprogrammets tredje utlysning (5. oktober 2017 – 9. april 2019), med et særlig fokus på aktører som ikke har deltatt i programmet tidligere. På seminaret får du nyttig informasjon om programmet og dets innsatsområder, i tillegg til detaljert informasjon om selve søknadsprosessen, krav til partnerskap, budsjettering og kommunikasjon.

I løpet av seminaret legges det også opp til partnersøk og nettverksbygging innenfor programmets innsatsområder. Fra norsk side tilbys det en egen helpdesk for potensielle norske partnere.

Alle som planlegger å søke må i tillegg fylle ut en såkalt PIF (project idea form), som kan lastes ned her. Skjemaet må sendes inn innen 9. oktober.

Go back to events