Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?

Et lite tankeeksperiment: Tenk på alt som ikke fantes for ti år siden. Smarttelefoner og nettbrett, Spotify, Skype, Netflix, Uber, Digipost, Vipps, mobilbank, matkasser levert på døra og bestilling av legetimer i en app. I løpet av få år har det som for kort tid siden var rene science fiction-løsninger fullstendig endret hverdagen vår, og i dag er innbyggerne i Norge og Sverige er blant de mest teknologisk modne i verden. Nå er de samme endringene i ferd med å endre måten vi møter eldrebølgen på. Mange eldre bruker allerede en del teknologi for å mestre hverdagen. Mange friske eldre og befolkningen generelt har  stadig høyere forventninger til helse og velferd.

Mangler kompetanse, kapasitet – og mot?
Til tross for dette vokser gapet mellom hva som er teknologisk mulig og hva som faktisk tas i bruk i offentlig sektor. Teknologiutviklingen går mye fortere enn tjenesteutviklingen. Norske kommuner rapporterer om at de mangler både kompetanse og kapasitet. Mangler de også mot, vilje og evne til å jobbe på nye måter? Skorter det på samhandling på tvers av faglige siloer og benytter kommunene mulighetene til å gjøre innovative anskaffelser?

Merk deg datoen!
Nå inviterer Interreg-prosjektet SOL – Support Quality of Life – til en stor konferanse som tar for seg både mulighetene og hindringene som knytter seg til utrullingen av ny teknologi i velferds-Norge. Under temaet «Hvorfor er det så vanskelig å ta i bruk nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren?» inviteres alle som skal ta del i digitaliseringen av til å lære mer om teknologien og muligheten. Konferansen, som går av stabelen 26. oktober i Elverum, er også en ypperlig anledning til å dele erfaringer og bygge nettverk.

På konferansen stiller adm dir i IKT-Norge, Heidi Austlid, spørsmålet om norske kommuner har for mye penger og for utydelige krav om digitalisering. Flere representanter fra næringslivet fokuserer på hvordan offentlig sektor og private leverandører av velferdsteknologi og ehelse-løsninger kan samarbeide for å skape innovasjon og smartere tjenester. Ehelsedirektoratet følger opp med hvordan de tilrettelegger for å bistå kommunene.

Endelig program og lenke til påmelding kunngjøres i løpet av kort tid på prosjektets facebookside og i kalenderen på Interreg.no.

[faktaboks tittel=»Velferdsteknologi» plassering=»ingen»] Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologiske løsninger som styrker den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. Velferdsteknologi gir økt trygghet for brukerne og deres pårørende, og er samtidig et bidrag i møtet med samfunnets omsorgsbehov. [/faktaboks]

Om SOL
Support quality Of Life – SOL, er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia. I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser.

Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell. Prosjektet vil oppnå ny kunnskap og etablere ny praksis. Dette skal gjøres ved systematisk samhandling både vertikalt og horisontalt i tjenestekjeden. Prosjektet skal utnytte ulik kompetanse og styrker, samt aktivt involvere sivilsamfunn og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus, Hedmark og Värmland.