NPA: Forprosjektmidler tilgjengelig

Den løpende utlysningen av forprosjektmidler i Interreg Nordlig Perifer og Arktis er åpen for alle fire innsatsområder. Fra og med juli 2017 skal også søknader om forprosjektmidler leveres via programmets nettbaserte søknadsskjema (NPA Electronic Monitoring System – eMS).

Nå lanserer Nordlig Periferi og Arktis-programmet i tillegg to nye kategorier av forprosjekter:

Du kan lese mer om de nye prosjekttypene ved å følge lenkene over. Her får du også tilgang til søknadspakken og en oppdatert programanual.

Om Interreg Nordlig Periferi og Arktis
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.