1710 søkere vil samarbeide for å gjøre Europa bedre

Den tredje utlysningen av økonomisk støtte gjennom Interreg Europe lukket 30. juni. Søknadsbunken avslører at det fortsatt er stor interesse for å bidra til det alleuropeiske prosjektsamarbeidet: I alt 1710 partnere står bak de 234 søknadene som kom inn innen fristen. Til sammen søkes det om 304 millioner euro i prosjektfinansiering via EUs fond for regional utvikling (ERDF).

På norsk side søker 12 partnere om 1 614 385 euro i prosjektstøtte via norske Interreg-midler.

Ved tidligere utlysninger har søknadene fordelt seg noen lunde jevnt mellom Interreg Europe-programmets fire innsatsområder. Denne gangen er det tydelig at mange organisasjoner ser behovet for et grønt skifte i Europa: Hele 41 prosent av søknadene retter seg mot innsatsområdet grønn økonomi.

Interreg Europe-samarbeidet inkluderer alle 28 medlemsland i EU, samt Sveits og Norge. Søknadene i den andre utlysningen inkluderer institusjoner og organisasjoner fra samtlige land som deltar i samarbeidet.

Interreg Europe har åpnet for at også private non-profit-organisasjoner kan søke om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I den andre søknadsrunden tilhører 15 prosent av søkerne denne kategorien.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene. En endelig avgjørelse er ventet innen utgangen av året.

Om Interreg Europe
InterregEurope_logoInterreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.