Go back to announcements

Kolarctic

Opening date

26. juni 2017

Frist

29. september 2017

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til målsettingene innen følgende innsatsområder:

Levedyktig økonomi, natur og miljø i Arktis

  • Bedriftsutvikling
  • Miljøvern, tilpasning til klimaendringer og klimatiltak

Økt grensemobilitet for mennesker, varer og kunnskap

  • Bedriftsutvikling
  • Miljøvern, tilpasning til klimaendringer og klimatiltak
  • Økt tilgjengelighet, utvikling av bærekraftige og klimavennlige transportnettverk og kommunikasjonssystemer
  • Styrke grenseforvaltningen og -sikkerheten, fremme grensemobiliteten

Et Kolarctic-prosjekt må bestå av minimum én partner fra en EU-stat (Sverige og/eller Finland) og Russland. Partnere fra Norge kan delta på lik linje med partnere fra EU og Russland. Programmet kan også gi støtte til bilaterale samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland når prosjektaktivitetene omfatter olje- og gassindustrien, og det er vanskelig å finne fram til relevante partnere i Sverige eller Finland. Både bedrifter og offentlig virksomheter kan søke om støtte.

Organizer

Kolarctic
Go back to announcements