Har du en god Interreg-historie å fortelle?

Interreg handler om hvordan samarbeid over landegrensene gjør oss sterkere. Siden 1996 har norske aktører gjort nettopp det. Gjennom mer enn 1200 prosjekter har norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, organisasjoner og bedrifter samarbeidet med likesinnede fra hele Europa å fjerne grensehindre, styrke samarbeid og nettverk for å takle samfunnsutfordringer som bare kan løses på tvers av landegrenser. Gjennom deling av erfaringer og samarbeid om ny kunnskap oppnår prosjektene konkrete resultater som bidrar til en balansert utvikling i Europa. Via de norske Interreg-midlene bidrar regjeringen til at nye prosjekter fortsetter arbeidet for å styrke forskning, teknologisk utvikling og innovasjon, beskytte miljøet, bedre konkurransekraften og fremme en bærekraftig bruk av ressursene.

Hjelp oss å inspirere!
Nå vil vi høre din Interreg-historie. Vi er på jakt etter aktiviteter og resultater fra aktive og avsluttede Interreg-prosjekter. Sammen med deg skal vi formidle historien om hvordan Interreg-samarbeidet har vært nyttig for å løse viktige samfunnsutfordringer i din region.

Vårt mål er å presentere prosjektene som inspirerende og leservennlige fortellinger som bidrar til læring og erfaringsoverføring – også ut over «Interreg-familien». Artiklene publiseres på interreg.no og kan fritt deles av prosjektene på sosiale medier eller i andre kanaler. Slik kan ditt prosjekt få økt synlighet og oppmerksomhet rundt prosjektsamarbeidet og resultatene dere oppnår.

Har du et tips? Send en epost til interreg@pkom.no. Du kan også kontakte journalist Eystein Fiskum Hansvik direkte hvis du har innspill eller spørsmål. Kontaktinformasjon finner du under denne artikkelen.

Gjennom Interreg samarbeider norske bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter med aktører fra hele Europa. Denne filmen, produsert av Interreg Sverige-Norge, forklarer på en lettfattelig måte hva det hele går ut på.

Vil du lese noen av historiene vi allerede har publisert? Sjekk ut siste nytt fra Interreg.no, og la deg inspirere av gode eksempler på vellykkede prosjekter.