6,3 millioner euro til norske aktører

I alt 19 norske aktører søkte om støtte til samarbeidsprosjekter i forbindelse med Nordsjøprogrammets tredje utlysning tidligere i år. I sommer åpnes pengesekken på nytt. Programmets fjerde utlysning åpner 30. juni, med søknadsfrist 28. august. Med 6,3 millioner euro tilgjengelig for norske søkere er det fortsatt mulig for bedrifter, forskningsinstitusjoner, skoler, næringsklynger, kommuner, fylkeskommuner og andre regionale aktører å få støtte til gode tiltak som bidrar til vekst og bærekraft i en av Europas mest dynamiske og økonomisk viktige regioner.

Nordsjøprogrammet støtter prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

Det er mest penger igjen i innsatsområdet miljø, ressurser og kulturarv («Sustainable NSR»), uten at det utelukker søknader innenfor de andre innsatsområdene.

Nordsjøprogrammet har tatt i bruk en to-trinns søknadsprosedyre. Fra juli 2017 er det mulig å sende inn nye prosjektskisser (expression of interest). Utvalgte prosjekt blir deretter invitert til å sende inn en fullstendig søknad våren 2018.

new-timeline-for-calls-for-applications

Fra prosjektsekretariatet anbefales det at man allerede nå starter arbeidet med prosjektskissen via programmets Online Monitoring System. Samtidig oppfordres det til å ta kontakt med programmets rådgivere for veiledning i søknadsprosessen. Programmets norske kontaktpunkt kan også bidra med gode råd. Kontaktinfo finner du til høyre for denne artikkelen.

Videre oppfordres prosjektutviklere til å melde seg på Nordsjøkonferansen, som i år går av stabelen i Göttingen 28. til 30. juni. Forut for konferansen arrangerer Nordsjøprogrammet et nytt Interwork-event, et prosjektverksted som retter seg mot aktører som planlegger å sende inn en prosjektskisse i forbindelse med utlysningen. Mer informasjon finner du i programmet og på Nordsjøprogrammets nettsider.

LES MER: Fem tips for en vellykket søknad

Klikk her for å lese mer om prosjektsyklusen i Nordsjøprogrammet, og her for å la deg inspirere av aktive prosjekter i regionen.

Interreg Nordsjøprogrammet dekker hele Norge og Danmark, østlige deler av Storbritannia, Flandern (Belgia), det nordvestlige Tyskland, nordvestlige Nederland, samt områder i det sørvestlige Sverige.