Store muligheter for grønt transportskifte i kommunene

Interreg-prosjektet Green Drive Region inviterer til fagsamling om klimavennlig transport i Hamar rådhus torsdag 11. mai. Seminaret en innrettet mot kommunale virksomheter, men det er også åpent for andre som er spesielt interessert i klimavennlig transport. Arrangementet holdes i samarbeid med nettverket KlcK – et klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner i Innlandet.

Kompetanseheving
Transport står for over halvparten av alle klimautslipp i Hedmark og Oppland. Et skifte til ikke-fossile løsninger er derfor helt nødvendig for å løse klimautfordringene.

Fagdagen 11. mai skal bidra til å heve kompetansen på området og medvirke til implementering av ny teknologi i regionen. Samarbeidet med kommunene om å iverksette tiltak for økt klimavennlig transport står sentralt i dette arbeidet.

Viser biler og ladesystem
Seminardeltakerne vil få en presentasjon av avanserte ladesystem og nye hurtigladere, aktuelle elbiler fra de fremste bilprodusentene og få mulighet til å prøvekjøre elbilene.

I løpet av dagen får du også lære av kommuner som har kommet langt i det grønne transportskiftet. Skedsmo kommune kommer for å dele sine erfaringer fra arbeidet med å legge til rette for økt bruk av nullutslippskjøretøy.

Tid: Torsdag 11. mai kl. 09-14
Sted: Kommunestyresalen i Hamar rådhus, Vangsveien 51, 2317 Hamar

Fullstendig program og lenke til påmelding finner du i kalenderen.