Guider deg fram til en vellykket søknad

Gjennom Interreg Europe bidrar prosjektdeltagere fra hele Europa til å gjøre hverdagen bedre for mer enn en halv milliard innbyggere. Den tredje utlysningen av økonomisk støtte til alleuropeiske samarbeidsprosjekter åpnet 1. mars, med søknadsfrist 30. juni.

Nå lanserer programmet en serie web-baserte seminarer, også kalt webinarer, som retter seg mot hovedsøkere i utlysningen. I slutten av april inviterer programmet til fire webinarer som tar for seg de viktigste momentene innen prosjektutvikling. Webinarene inkluderer praktisk orienterte presentasjoner og muligheten til å stille spørsmål.

Du kan registrere deg og sende inn spørsmål ved å klikke på lenkene over.

Her kan du lese mer om utlysningen og mulighetene: Nye muligheter for støtte til Europa-samarbeid

Få også med deg våre beste råd om hvordan du lykkes med Interreg Europe-søknaden.