Støtter økt samarbeid i Nordlig Periferi og Arktis

Gjennom Interreg Nordlig Periferi og Arktis samarbeider aktører fra Finland, Færøyene, Grønland, Irland, Island, Nord-Irland, Norge, Skottland, Sverige og Tyskland lykke til med samarbeidet for smartere, mer bærekraftige og inkluderende regioner. Nå har programmets overvåkningskomite godkjent 10 av 37 søknader i forbindelse med den fjerde utlysningen av støtte til samarbeidsprosjekter i programmet. Seks av prosjektene har norsk deltagelse. Disse mottar 850 000 € i økonomisk støtte via de norske Interreg-midlene.

En oversikt over de ulike prosjektene, inkludert en kortfattet beskrivelse, budsjett og partnere, finner du her.