Søker om støtte til samarbeid på tvers av ØKS-regionen

Det er klart etter at utlysningen lukket 17. februar. Om lag 20 offentlige og private aktører fra Sverige, Danmark og Norge har grepet sjansen og søkt om støtte til et Interreg-prosjekt.

– Vi er glade for søknadene, og ser fram til å lese mer om prosjektene i løpet av de neste ukene, sier Magnus Schönning, programsjef for ØKS-programmet.

Prosjektpartnerne lanserer samarbeid om alt fra en ny Øresund-metro til jordenergi. Hvis de fem nye prosjektene godkjennes, mottar prosjektaktørene til sammen 3,4 millioner euro fra Interreg.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har så langt bidratt med nær 85 millioner euro til samarbeidsprosjekter på tvers av Sverige, Danmark og Norge. Du kan lese mer om prosjektene med norsk deltagelse i prosjektbanken.

LES MER: ØKS tilføres prosjektmidler