Tilbake

EUs urbane partnerskap inviterer til kunnskapsutveksling med norske byer

Europas byer går sammen om å finne felles løsninger på felles utfordringer.

EUs Urbane Agenda er en ny form samarbeid som ble lansert av Europakommisjonen med det nederlandske formannskapet i 2015 og formalisert med ”Pact of Amsterdam” i 2016. Målet er å skape en europeisk plattform hvor man kan utveksle kunnskap, utnytte ressurser og forbedre regelverk spesielt for byer og urbane områder. Blant de involverte i partnerskapet er Interregs by-program URBACT, Eurocities, CEMR, den europeiske investeringsbanken, Ungarn, Polen, Danmark og Hellas, sammen med en rekke ulike byer og regioner. Plattformen er også åpen for deltakelse fra norske aktører.

UAEU har identifisert 12 prioriteringsområder. For hvert av disse skal det etableres et partnerskap, som skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. Både europeiske byer, regioner og medlemsland på departementsnivå kan delta i partnerkskapene. EU-institusjonene vil også være representert i disse. En koordinator vil være ansvarlig for å lede arbeidet innen hvert partnerskap. Partnerskapene vil ha en varighet på mellom 2-3 år.

Gjennom UAEU har man så langt etablert 8 partnerskap:

 • Inkludering av flyktninger og migranter
 • Luftkvalitet
 • Urban fattigdom
 • Boligpolitikk
 • Kretsløpsøkonomien
 • Jobber og ferdigheter
 • Urban mobilitet
 • Digital overgang

Oslo har en leder- og koordinatorrolle i partnerskapet for kretsløpsøkonomien.

Fram til 20. desember er det mulig å melde interesse for partnerskapsdeltakelse rundt UAEUs fire resterende prioriteringsområder:

 • Klimatilpasning
 • Overgang til grønnere energi
 • Bærekraftig bruk av land og naturbaserte løsninger
 • Innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser

Du kan lese mer om EUs Urbane Agenda her, og om de aktuelle partnerskapene på denne siden.

Det er ikke mye informasjon som i første omgang kreves for å delta som partner. Det må bl.a. kort redegjøres for ekspertise og kapasitet for å delta inn i det aktuelle partnerskapet, og om evt. medlemskap av organisasjoner som Eurocities eller andre organisasjoner.

Kontakt

 • Eivind Lorentzen

  Norges delegasjon til EU

  +32 (0) 2 238 74 64

  +32 (0) 477 77 05 47

  Send e-post

  Kommunal- og regionalråd
  Norges delegasjon til EU

Tilbake