Første Kolarctic-utlysning åpner 23. januar

Finansieringsavtalen for Kolarctic-programmet ble signert i Moskva 28. desember. I årene fram mot 2020 skal programmet bidra med 63,4 millioner euro i støtte til samarbeidsprosjekter i programområdet. Dermed er det klart at partnere fra nordområdene i Norge, Sverige, Finland og Russland kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter fra 23. januar 2017. Den første utlysningen i ny programperiode stenger 15. mars.

Kolarctic finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser. Kolarctic er delfinansiert av EU gjennom European Neighbourhood Instrument (ENI CBC), Finland, Sverige, Russland og Norge.

Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til målsettingene innen følgende innsatsområder:

Levedyktig økonomi, natur og miljø i Arktis

Økt grensemobilitet for mennesker, varer og kunnskap

Hvem kan søke om støtte?
Et Kolarctic-prosjekt må bestå av minimum én partner fra en EU-stat (Sverige og/eller Finland) og Russland. Partnere fra Norge kan delta på lik linje med partnere fra EU og Russland. Programmet kan også gi støtte til bilaterale samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland når prosjektaktivitetene omfatter olje- og gassindustrien, og det er vanskelig å finne fram til relevante partnere i Sverige eller Finland. Både bedrifter og offentlig virksomheter kan søke om støtte.

I forbindelse med den kommende utlysningen, er Kolarctic-programmets nettsider relansert i en helt ny og oppdatert utgave. Her finner du all relevant informasjon og dokumentasjon som du trenger hvis du ønsker å utforske samarbeidsmulighetene på Nordkalotten. Programmet arrangerer også informasjonsmøter i Sverige, Finland, Russland og Norge. Sted og dato for informasjonsmøtet i Norge er foreløpig ikke fastsatt.