900 organisasjoner vil bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst

Det er klart etter at mer enn 900 partnere fra hele Østersjøregionen har levert inn sine søknader til programmet. 30 søknader retter seg mot innsatsområdet forskning og innovasjon, 25 søknader skisserer en innsats for regionens miljø og ressurser, mens 16 søknader tar for seg bærekraftige transportløsninger.

bsr_søknader

I 2016 ble det klart at Russland stiller med 4 millioner euro i nasjonale midler til nasjonens deltagelse i Østersjøprogrammet. I alt 35 russiske partnere er involvert i ulike søknader. Også norske aktører ser verdien av å delta i samarbeidet. Norske prosjektpartnere søker om til sammen 2,3 millioner euro via de norske interregmidlene.

bsr_funds

LES MER: Østersjøprogrammet byr på store muligheter for norske partnere

Østersjøprogrammet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom elleve land rundt Østersjøen. Fram mot 2020 skal programmet bidra til en smart, inkluderende og bærekraftig vekststrategi i Europa og til bedre økonomisk, territoriell og sosial tilhørighet. I tillegg skal programmet spesielt bidra til gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi.