Go back to announcements

Interreg Nordsjøprogrammet

Opening date

15. januar 2016

Frist

14. mars 2016

Vil du være med å forme framtida i Nordsjøregionen? Med den andre utlysningen av økonomisk støtte gjennom Nordsjøprogrammet ligger alt til rette for nye samarbeidsprosjekter. Utlysningen er åpen for søknader innenfor samtlige fire innsatsområder:

  • Bedriftsutvikling
  • Lavkarbonøkonomi
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport

Nordsjøprogrammet er blant flere Interreg-program som har innført en to-trinns prosess for godkjenning av prosjekter. I det første trinnet skal søkerene sende inn en kortfattet prosjektskisse som skildrer hovedtrekkene i prosjektideen. Utvalgte prosjekt får senere invitasjon til å sende inn en fullstendig søknad.

Du kan lese mer om utlysningen og søknadsprosessen på Nordsjøprogrammets nettsider.

Organizer

Interreg Nordsjøprogrammet
Go back to announcements