Åpner døren for eksport av kunnskap

Interreg-prosjektet ecoINSIDE har derfor samlet fem sentrale avfallsaktører på Østlandet for å utvikle en profesjonell besøksordning, som kan betjene den økende strømmen av internasjonale aktører som vender blikket mot Norge. Romerike avfallsforedling (ROAF), Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS), Energigjenvinningsetatens (EGE) i Oslo og Sirkula (som håndterer husholdningsavfallet i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune) har dannet en arbeidsgruppe for om å lage et felles visningsopplegg. Arbeidsgruppen ledes av Trine Kopstad Berentsen og Alexandra Almasi fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

[faktaboks tittel=»ecoINSIDE» plassering=»høyre»]

ecoINSIDE skal bidra til grønn vekst i Indre Skandinavia.

[/faktaboks]

Må lære av nabolandene

– Vi ønsker å bygge opp et businesscase for å ta imot internasjonale delegasjoner som er interessert i norsk teknologi og ekspertise innen avfallssektoren, sier Trine Kopstad Berentsen, prosjektleder for ecoINSIDE.

Hun mener det er viktig å legge til rette for å få vist fram teknologi og løsninger for utnyttelse av avfallsressurser, som igjen kan bidra til å etablere grønn næringsutvikling i beste ecoINSIDE-ånd – på begge sider av grensen – både i Norge og Sverige. Da den norske arbeidsgruppen skulle på studietur, var det derfor naturlig å oppsøke København og Malmø, ettersom både Sverige og Danmark har utviklet gode systemer innen «technical visits».

Del av det grønne Danmark

kobenhavn-stateofgreen-6-web
Direktør Trym Denvik (t.v.) fra ØRAS på takterrassen til Jonatan Malmberg (midten) i Scandinavian Green Roof Institute, sammen med Marcus Lind (t.h.) fra Dalarna Science Park. Foto: ecoINSIDE

Studieturen ble innledet i København hos State of Green. Dette er et offentlig-privat partnerskap som er støttet av danske stat, Dansk Industri, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer og Vindmølleindustrien, og som har kronprins Frederik av Danmark som sin høye beskytter.
Begrepet «State of Green» brukes aktivt i markedsføringen av Danmark, noe som også har bidratt til å gi organisasjonen en utrolig sterk internasjonal standing. Siden 2008 har State of Green tatt imot over 400 delegasjoner. Ifølge senior prosjektleder Gry Brostrøm, er økonomien til State og Green godt ivaretatt av partnerskapet.

– Vi har ingen bindinger til bestemte selskaper og heller ikke noe interessegrupper vi må skjele til. Alle tilbudene vi gir er dessuten gratis. Fordi vi ikke trenger å tjene penger på de som besøker oss, kan vi konsentrere oss helt og holdet om å gi et best mulig faglig tilbud, forteller hun.

Skiller klinten fra hveten

kobenhavn-stateofgreen-2-web
Bussreisen i Malmø ble benyttet effektivt av ecoINSIDE-lederne Sara Skärhem (t.v.) og Trine Kopstad Berentsen (t.h.), sammen med forretningsutvikler Bengt Malmberg hos Sustainable Business Hub. Foto: ecoINSIDE

Brostrøm forteller at pågangen av delegasjoner som vil se på grønne løsninger, er langt større enn det de har kapasitet til å håndtere. State og Green foretar derfor en nøye screening av besøksgruppene – for å forsikre seg om at de seriøse gruppene blir fanget opp og ivaretatt med en best mulig faglig oppfølging. De som passerer dette nåløyet får et profesjonelt og godt tilpasset opplegg, med mulighet til å møte aktuelle produsenter og leverandører.

ecoINSIDE-gruppen var også hos København kommunes kontor for teknikk- og miljøforvaltning, som også har et voldsom trykk av henvendelser far utenlandske besøksgrupper. Her foretas det også en screening av gruppenes seriøsitet. Kun et fåtall av de besøkende får et skreddersydd opplegg fra kommunen. De fleste får tilbud om et enklere opplegg, basert på et standard miniforedrag.

Styres av pengene

[sitat navn=»Trine Kopstad Berentsen»] Vi ønsker å bygge opp et businesscase for å ta imot internasjonale delegasjoner som er interessert i norsk teknologi og ekspertise innen avfallssektoren [/sitat]Hos Sustainable Business Hub, som organiserer GreenTech Visits i Malmø, er situasjonen en annen. Huben har ingen offentlig eller privat finansiering til å støtte opp om besøksordningen, noe som helt klart påvirker hvem som kan få et tilbudet. Her er det svært begrensede muligheter for å kunne yte gratistjenester. Tilbudet forutsetter økonomiske bidrag fra besøksgruppene.

En av de mest populære grønne attraksjonene i Malmø er Scandinavian Green Roof Institute, som viser hvordan by-takflater kan brukes som vekstområder. Her fortalte Jonatan Malmberg om sine erfaringer med internasjonale delegasjoner.

Studieturen ble avsluttet hos Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) som organiserer avfallshåndtering og gjenvinning i det sørlige Skåne regionen. Selskapet har lang erfaring i å ta imot besøksdelegasjoner. Her fikk ecoINSIDE-gruppen en gjennomgang av avfallsselskapets besøksrutiner og en omvisning på en oppfylt halvøy som noe er blitt til et enormt avfallssorteringsområde.