Norskledet prosjekt skal styrke innovasjonskraften i utkantstrøk

I alt 1615 prosjektpartnere, fordelt på 211 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med historiens andre utlysning i Interreg Europe. Nå har overvåkningskomiteen godkjent 66 prosjekter. Hele seks av de åtte søknadene med norsk prosjektdeltagelse har nå fått godkjentstempel.

Et av prosjektene skal ledes fra Norge. Sogn og Fjordane fylkeskommune er prosjekteier for «P-IRIS». Prosjektet tar sikte på å styrke innovasjonssystemene i utkantstrøk, blant annet ved å legge til rette for økt profesjonalisering, nettverksaktiviteter og ved å fremme ulike innovasjonsverktøy.

Foruten P-IRIS, skal norske partnere delta i følgende prosjekter:

Om Interreg Europe
InterregEurope_logoInterreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.