Hver femte kommune sliter med legedekningen. Nytt Interreg-prosjekt skal bedre tilgangen til kvalifisert helsepersonell i distriktene.

Kartleggingen, som er utført av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), viser at nær hver femte kommune under 20 000 innbyggere mangler fastlege eller legevaktlege. Odda i Hordaland er en av kommunene som ikke greier å innfri fastlegeordningen.

– Dette har vi levd med i lange tider. Blant annet hadde vi en forbigående periode det siste året hvor samtlige åtte fastlegestillinger var avhengige av vikarløsninger. Kommunen mangler fortsatt en del fastlegestillinger, sier kommune- og fastlege Steinar Jacobsen til Dagens Medisin.

Et samfunnsproblem
Ifølge Jacobsen rammer legemangelen både befolkningen i Odda og legene selv.

– Pasientene har i praksis ikke fritt legevalg fordi det ofte ikke er lister å velge mellom. Konsekvensen er at mange innbyggere står uten en reell fastlegeordning. For legene er dette en ond sirkel: De fastlegene som har krefter og potensial til å bli stabile ressurser brenner etter hvert ut, sier Jacobsen.

Legger opp til kunnskapsutveksling og dialog
Nå ser Hardanger-kommunen ut over landegrensene for å bedre rekrutteringen og stabiliteten på legefronten. Sammen med Meløy i Nordland og Årdal i Sogn og Fjordane deltar kommunen i «Recruit and retain 2 – making it work». Prosjektet har deltakere fra Canada, Grønland, Island, Irland, Nord-Irland, Norge og Skottland, og er støttet av Interreg Nordlig Periferi og Arktis. Totalbudsjettet er på nær to millioner euro. NSDM er leder prosjektet fra norsk side.

– Kommunene skal få hjelp gjennom forskningsbasert kunnskap om hvordan man skal gå fram for å holde på fastlegene, men også gjennom diskusjoner med andre kommuner som har lyktes, sier Helen Brandstorp, leder ved NSDM til NRK.

Underveis i prosjektet skal deltakerne sørge for systematisk dokumentasjon av prosessen. Det legges også opp til lagspill med ressurskommuner som har lyktes, og på sikt skal også andre kommuner med ressursutfordringer nyte godt av kunnskapen fra prosjektet.

Brandstorp mener at en slik utveksling av metoder og erfaringer er god medisin for kommuner som sliter med å tiltrekke seg kompetent helsepersonell.

– Det finnes kommuner som helst vil skyve problemene under teppet fordi man tror at slike problemer gjør kommunen enda mindre attraktiv. Åpenhet er viktig, var budskapet fra Brandstorp i forbindelse med åpningen av prosjektet.

Om Nordlig Periferi og Arktis
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.