Tilbake

Forlenger søknadsfristen i Nordlig Periferi og Arktis etter Brexit

Illustrasjon: www.publicdomainpictures.net

Igangsatte og godkjente prosjekter kan fortsette som planlagt: Tilsagnene står fortsatt ved lag.

Tilbake