72 millioner til flåttforskning

Vivian Kjelland er norsk prosjektleder for Interreg ØKS-prosjektet ScandTick Innovation. Foto: Sørlandet sykehus
Vivian Kjelland er norsk prosjektleder for Interreg ØKS-prosjektet ScandTick Innovation. Foto: Sørlandet sykehus

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjektet ledes av Sørlandet sykehus og Länssykehuset Ryhov i Jönköping i Sverige. De øvrige partnerne i samarbeidsprosjektet er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt seks andre partnere i Danmark og Sverige. ScandTick Innovation hadde oppstart i september.

– Prosjektet vil øke kapasiteten og utvikle spisskompetanse innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer, sier Vivian Kjelland, norsk prosjektleder og forsker ved Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus.

Stor satsing mot liten plageånd

Med et budsjett på 8,7 millioner euro, 72 millioner kroner, er ScandTick Innovation det største prosjektet om flått og flåttbårne sykdommer i Skandinavia. Prosjektet mottok i sommer 4,4 millioner euro i Interreg-støtte, hvorav drøyt én million euro kommer via de norske Interreg-midlene. De deltagende partnerne fra Norge, Sverige og Danmark bidrar med et like stort beløp som medfinansiering.

LES MER: Løser felles utfordringer i Skandinavia

– I prosjektet skal spesialister innen veterinærmedisin, økologi, molikylærbiologi, mikrobiologi, medisin, helseøkonomi og klimamodellering. Målet er å redusere antallet flåttbårne infeksjoner og dyr. Deler av forskningen fokuserer på utvikling av gode vaksiner og bedre behandling, sier seniorforsker Åshild Andreassen ved Folkehelseinstituttet.

Bygger videre på nettverk

I ScandTick Innovation skal det videreutvikles og effektiviseres et nettverk av ulike fagmiljøer. Prosjektet er en videreutvikling av det tidligere ScandTick-prosjektet, hvor fem partnere arbeidet for å styrke forskningssamarbeidet. Her ble det blant annet forsket på metoder for diagnostikk av flåttbåren sykdom, og en omfattende kartlegging av mikrober i flått ble startet. I ScandTick Innovation skal det drives forebyggende informasjonsarbeid, utvikles forbedret behandling av flåttinfeksjoner og arbeides for å fremstille en rask og sikker diagnostikk av mennesker og dyr.

– Det skal forskes mer på flåttmikrober som Cand Neoehrlichia, Anaplasma, Rickettsia, Bartonella og Babesia. Vi inkluderer også det veterinærmedisinske fagområdet, med fokus på flåttbårne infeksjoner som er viktige for dyrehelsa, sier Snorre Stuen, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fakta: Flåtten som smittespreder

Skogflåtten er regnet som den verste smittesprederen blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. Den viktigste sykdommen som overføres til mennesker med skogflått i Norge er Lyme borreliose. Skogflåttencefalitt er en infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av et virus (TBE-virus) som smitter gjennom flåttbitt. Andre sykdommer er anaplasmose, tularemi (harepest) og babesiose. (Kilde: Folkehelseinstituttet)