Tre av fire nye prosjekter har norsk deltagelse.

Det er klar etter at programmet har prioritert prosjekter etter den tredje utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter i Norge, Sverige og Finland:

Følgende prosjekt mottar støtte:

Navn på prosjekt Leadpartner Norsk partner
Business Model Innovation Lapin ammattikorkeakoulu Oy Forskningsparken i Narvik AS, Norut Narvik
Nordkalotten grensetjeneste Lapplands förbund Storfjord kommune
Our Stories Lapin ammattikorkeakoulu Oy Ihana! AS
Rampen Sverigefinska Folkhögskolan

Totalt mottar prosjektene rundt 1,9 millioner euro i støtte via EUs fond for regional utvikling. På norsk side bidrar norske interregmidler med drøyt 550 000 euro.