Tilbake

Tre av fire nye prosjekter har norsk deltagelse.

Styringskomiteen for Interreg Nord har godkjent fire nye prosjekter. Tre av disse har norsk deltagelse.

Det er klar etter at programmet har prioritert prosjekter etter den tredje utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter i Norge, Sverige og Finland:

Følgende prosjekt mottar støtte:

Navn på prosjekt Leadpartner Norsk partner
Business Model Innovation Lapin ammattikorkeakoulu Oy Forskningsparken i Narvik AS, Norut Narvik
Nordkalotten grensetjeneste Lapplands förbund Storfjord kommune
Our Stories Lapin ammattikorkeakoulu Oy Ihana! AS
Rampen Sverigefinska Folkhögskolan

Totalt mottar prosjektene rundt 1,9 millioner euro i støtte via EUs fond for regional utvikling. På norsk side bidrar norske interregmidler med drøyt 550 000 euro.

 

Tilbake