1615 søkere vil samarbeide om å gjøre Europa bedre

Hele 2158 prosjektpartnere, fordelt på 261 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med den første utlysningen av økonomisk støtte i Interreg Europe-programmet. 64 prosjekter ble til slutt godkjent, hvorav fire har norsk deltagelse.

Den andre utlysningen av økonomisk støtte gjennom Interreg Europe lukket 13. mai. Søknadsbunken avslører at det fortsatt er stor interesse for å bidra til det alleuropeiske prosjektsamarbeidet: I alt 1615 partnere står bak de 211 søknadene som kom inn innen fristen. Til sammen søkes det om 290,6 millioner euro i prosjektfinansiering via EUs fond for regional utvikling (ERDF).

På norsk side søker ti partnere  om 1 278 637 euro i prosjektstøtte via norske Interreg-midler.

2_call_project_proposals_per_prioritySøknadene fordeler seg noen lunde jevnt på Europe-programmets fire innsatsområder. Aller størst er interessen for å bidra i prosjekter som retter seg inn politikkutforming innenfor innsatsområdet miljø og ressurser (73 søknader). Videre følger bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter (52), forskning og utvikling (46) og grønn økonomi (40).

Interreg Europe-samarbeidet inkluderer alle 28 medlemsland i EU, samt Sveits og Norge. Søknadene i den andre utlysningen inkluderer institusjoner og organisasjoner fra samtlige land som deltar i samarbeidet.

Interreg Europe har åpnet for at også private non-profit-organisasjoner kan søke om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. I den andre søknadsrunden tilhører 14 % av søkerne denne kategorien.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknaden. En endelig avgjørelse er ventet innen utgangen av året.

Om Interreg Europe
InterregEurope_logoInterreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.