Norskledet prosjekt skal bevare den europeiske kystkulturen

Europas kystregioner kan vise til et stort mangfold i natur- og kulturarv. Samtidig møter den europeiske kystkulturen felles utfordringer i form av økende konkurranse om kystarealene fra fiskerier, transport og turisme. Dette setter sårbare kulturminner og hele natur- og kulturarven under press.

Bedre vern av sårbare områder
Med prosjektet HERICOAST skal prosjektdeltakere fra seks europeiske land sørge for mer helhetlig vern, forvaltning og arealplanlegging i disse sårbare områdene. Prosjektet var ett av i alt 64 som denne uken ble godkjent i historiens første utlysning i Interreg Europe-programmet. Prosjektet skal ledes av Vest-Agder fylkeskommune.

– Dette blir veldig spennende. I vår region skal prosjektet særlig fokusere på å sikre bedre rammer for vern og utvikling av uthavnene i Agder, sier prosjektleder Kåre Kristiansen i Vest-Agder fylkeskommune.

De naturlige havnene ytterst i kystleden mot Skagerrak har vært benyttet i uminnelige tider. Med sin gamle bebyggelse er uthavnene et særpreget monument over kystkulturen av nasjonal og internasjonal betydning.

Prosjektet har, foruten Vest-Agder fylkeskommune, fem europeiske kystregioner med i partnerskapet:

I tillegg deltar Vrije Universiteit Amsterdam og NGO’en Civilscape (begge Nederland) i prosjektet. HERICOAST har et totalbudsjett på 1 765 922 euro.

Foruten HERICOAST, skal norske partnere bidra i tre andre Interreg Europe-prosjekter:

Vil du vite mer om de nye prosjektene i Interreg Europe? På programmets nettsider finner du en oversikt over samtlige 64 prosjekter.

Om Interreg Europe
InterregEurope_logoInterreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.