Ny runde med alleuropeisk samarbeid

Hele 2158 prosjektpartnere, fordelt på 261 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med den første utlysningen av økonomisk støtte i Interreg Europe-programmet. 64 prosjekter ble til slutt godkjent, hvorav fire har norsk deltagelse.

Den andre utlysningen av økonomisk støtte til alleuropeiske samarbeidsprosjekter åpnet 5. april, med søknadsfrist 13. mai. Søknadspakken med relevant dokumentasjon og hjelpemidler er publisert på programmets nettsider. Pakken består av søknadskriterier, oppdatert programmanual og maler for partnererklæringer og støttebrev.

Last ned søknadspakken her.

Ikke gå glipp av høydepunkter og presentasjoner fra Interreg Europes partnersøksarrangement i Rotterdam 22. og 23. mars.

På programmets nettsider kan du søke blant et stort antall prosjektideer. Flere av prosjektene som nå utvikles rundt om i Europa søker spesifikt etter partnere i Norge, Skandinavia eller Nord-Europa.

Interreg Europe har i tillegg lansert en rekke nyttige verktøy for prosjektutviklere og potensielle søkere til programmet:

LES MER: Slik lykkes du mer Interreg Europe-søknaden

Interreg Europe er også aktivt til stede på FacebookTwitter og LinkedIn.

Om Interreg Europe
Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.