La deg inspirere av gode prosjekter

Den andre utlysningen av støtte gjennom Interreg Europe-programmet lukker 13. mai. Drøyt 2,1 millioner euro er tilgjengelig for norske prosjektpartnere som ønsker å bidra til å utveksle erfaringer og god praksis på tvers regioner i 30 europeiske land.

Nå kan du la deg inspirere av noen av de 64 prosjektene som ble godkjent sist programmet åpnet pengesekken. I videoen under forklarer prosjektdeltakere om hva de ønsker å oppnå, og hvorfor samarbeid på tvers av europeiske landegrenser er veien å gå for et bedre samfunn.

En fullstendig oversikt over de godkjente prosjektene finner du her. Norske aktører som ønsker å delta i det alleuropeiske prosjektfellesskapet oppfordres dessuten til å benytte seg av programmets forum og databaser for utveksling av prosjektideer og partnersøk – både via egne nettsider og på LinkedIn.

LES MER: Slik lykkes du med prosjektsøknaden

Om Interreg Europe
Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.