Nye muligheter med Interreg Europe

Hele 2158 prosjektpartnere, fordelt på 261 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med den første utlysningen av økonomisk støtte i Interreg Europe-programmet. 64 prosjekter ble til slutt godkjent, hvorav fire har norsk deltagelse.

Den andre utlysningen av økonomisk støtte til alleuropeiske samarbeidsprosjekter åpner 5. april, med søknadsfrist 13. mai. Det er likevel liten grunn til å vente med søknadsforberedelsene: Søknadspakken med relevant dokumentasjon og hjelpemidler er allerede publisert på programmets nettsider. Pakken består av søknadskriterier, oppdatert programmanual og maler for partnererklæringer og støttebrev.

Last ned søknadspakken her.

Videre inviterer Interreg Europe til seminar for hovedsøkere i Rotterdam 23. mars. Seminaret retter blant annet fokuset mot relevans og metodikk i prosjekter, budsjettering og økonomistyring.

Interreg Europe har i tillegg lansert en rekke nyttige verktøy for prosjektutviklere og potensielle søkere til programmet:

Aktører fra hele Europa kan benytte seg av programmets forum og databaser for utveksling av prosjektideer og partnersøk – både via egne nettsider og på LinkedIn.

Interreg Europe er også aktivt til stede på Facebook og Twitter.

Om Interreg Europe
Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.