Bruker Interreg-erfaringene i etableringen av nasjonal næringsklynge

Det er OREEC ved Kunnskapsbyen Lillestrøm som nå bistår tunge bransjeaktører med med en søknad til Innovasjon Norge om å løfte sol inn i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

– Vi vil bygge videre på prosjektet Solenergiklyngen og vårt mangeårige samarbeid skapt gjennom Interreg Sverige-Norge-programmet, sier prosjektleder Trine Kopstad Berentsen. Hun viser til ti års samarbeid rundt kunnskapsintensiv, grønn næringsutvikling under Sverige-Norge-programmet. Gjennom det pågående prosjektet ecoINSIDE er det allerede etablert et partnerskap med aktører fra Akershus, Hedmark, Dalarna og Värmland, med Glava Energy Center som en sentral arena for innovasjon, samarbeid og læring. I prosjektet skal en rekke bedrifter og kommuner samarbeide om demonstrasjon av innovative solenergi-løsninger. Dessuten skal prosjektet bidra til økt bruk av tre og andre klimavennlige materialer i offentlige bygg. Prosjektet skal også bidra til næringsutvikling med basis i avfall og restressurser.

LES MER: Omfattende satsing på fornybar energi, fossilfri transport og klimatiltak i Indre Skandinavia

Under en solklyngekonferanse i Oslo tirsdag 2. februar, orienterte Berentsen om arbeidet med å etablere en nasjonal kraftsatsing på solenergi.

– Vi har et tidsvindu for solenergi akkurat nå og det må vi bruke, påpeker hun.

Arena Solar Cluster eller Arena Solenergiklyngen er en naturlig videreføring av det etablerte solpartnerskapet. I en nasjonal næringsklynge for sol vil det være naturlig å arbeide for et fungerende hjemmemarked og en internasjonal satsing.

– Hele nettverket er involvert i strategiprosessen. I førersetet i strategiprosessen har vi fått med oss de store aktørene Scatec, Elkem Solar, Eltek, Multiconsult, FUSen, Solcellespesialisten og våre svenske partnere fra Glava Energy Center, forteller Trine Kopstad Berentsen. FoU-partnere er IFE og Teknova. En strategiworkshop 13. januar og et nettverksmøte 2. februar om sol og parallelle verdikjeder har stått sentralt i arbeidet med søknaden.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og NFR. Programmet er finansiert med omlag 150 millioner kroner i året.