Løfter bærekraften i nord

Til sammen får seks prosjekter økonomisk støtte til å løfte kunnskapen innen innovasjon, kultur og miljø. Tre av prosjektene har norsk deltagelse.

– Vi er tilfredse med at vi denne gangen har kunnet prioritere prosjekter som sikter mot mer effektiv utnyttelse av områdets naturressurser. Grenseoverskridende samarbeid er et viktig verktøy for å forbedre regionens miljø, uttaler Johan Antti, leder for styrekomiteen for delområde Nord.

Blant de prioriterte prosjektene finner vi blant annet «Arctic Energy», som skal utvikle og teste en simuleringsmetode for selvforsynte og karbonnøytrale samfunn i nordområdene. Den norske delen av prosjektpartnerskapet inkluderer NORUT, Høgskolen i Narvik og UiT – Norges arktiske universitet.

Sistnevnte universitet deltar også i et prosjekt som tar sikte på å redusere konsekvensene av gruvedrift i et sårbart miljø.

I delområde Sápmi prioriteres «Plupp – fortelling om de usynlige i fjellet». Fra norsk side deltar Åarjelhsaemien Teatere i prosjektet.

Norske myndigheter bidrar med drøyt 500 000 euro til de tre prosjektene med norsk deltagelse. Fortsatt gjenstår i overkant av 60 prosent av Interreg Nord-programmets samlede budsjett.

Den tredje utlysningen av økonomisk støtte åpnet 1. desember, med søknadsfrist 1. februar.