Si hei til Plupp! Den lille krabaten skal spre kunnskap om samisk språk og kultur

Det er klart etter at prosjektet «Plupp – de usynlige i fjellet» passerte nåløyet da Interreg Nord (delområde Sápmi) nylig kunngjorde hvilke prosjekter som får økonomisk støtte etter den andre utlysningen i programmet. Norsk prosjekteier er Åarehsaemien Teatre. Pengene skal brukes til å sette opp en barnemusikal som skal spilles over hele det søramiske området i forbindelse med jubileumsåret 2016/2017.

Forestillingen er en bearbeidelse av den svenske forfatterinnen/illustratøren Inga Borgs barnebøker med samme navn. Borg bokdebuterte allerede i 1955 med Plupp och renarna, en bokserie som etter siste utgivelse i 2005 inkluderte 22 titler. Plupp er en liten, trolliknende skikkelse med blått hår og rødt skjerf som bor i en gamme ved «Blåvattnet» et sted i Nord-Sverige, sammen med lemenet Lämmel og røyskatten Härmelin. Han er usynlig for menneskene og kan snakke med dyr og fugler på høyfjellet og i skogen.

Hele produksjonen er basert på et nært samarbeide med Estrad Norr/Länskulturen (Norrlands musikk – og danseteater) i Östersund, som fungerer som prosjekteiere på svensk side. Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT) og Beaivvas Sámi Nasjonalteahter i Kautokeino er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet.

Øvrige norske bidragsytere i prosjektet er Nordland fylkeskommune, Sametinget og Samerådet.