Interreg Europe: Utsatt behandling

InterregEUROPE_CHele 2158 prosjektpartnere, fordelt på 261 søknader, meldte sin interesse i forbindelse med den første utlysningen av økonomisk støtte i Interreg Europe-programmet. Overvåkningskomiteen for det alleuropeiske programmet har besluttet å utsette vedtaket på prosjektsøknadene fra 1.-2. desember til 19.-20. januar 2016.

Resultatene av eligibility-sjekken (kriterier for teknisk støtteberettigelse) avgjøres gjennom skriftlig prosedyre fram til 2.november.

Tidspunktet for åpningen av 2.søknadsrunde er tentativt satt til 4.april, med søknadsfrist 13.mai.

Om Interreg Europe

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.