Tilbakeblikk på Europe-året

Interreg Europe-familien kan se tilbake på et år hvor det har vært temmelig tett mellom milepælene. I sitt første leveår fikk det alleuropeiske programmet inn godt over 200 søknader fra prosjektutviklere fra alle deler av verdensdelen, inkludert Norge. Som en verdig avrunding av året har programmet lansert en film hvor vi får et tilbakeblikk på høydepunktene fra 2015.

Oppsummeringen av Interreg Europe-året ser du øverst i denne artikkelen.

Hva så med 2016? Jo, året som ligger foran oss blir ikke helt begivenhetsløst det heller. 10. februar besluttes det hvilke prosjekter fra den første søknadsrunden som skal få støtte. I mars møtes prosjektutviklere fra hele Europa for å utveksle ideer og bygge nettverk, før en ny utlysning åpner 5. april.