God norsk søking til Interreg Europe

I alt er ni norske aktører involvert i ti søknader til Interreg Europe, som lukket den første utlysningen 31. juli.

Den norske prosjektdeltagelsen fordeler seg på alle fire innsatsområdene i Interreg Europe-programmet. Nordland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder fylkeskommuner står som leadpartnere i tre av prosjektene.

Den største interessen for å bidra til samarbeidet mellom 28 EU-land, samt Sveits og Norge, finnes innen innsatsområde 2 (konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter), fulgt av innsatsområde 1 (forskning, teknologisk utvikling og innovasjon).

107,5 millioner euro, rundt én tredjedel av programmets budsjett i perioden fram mot 2020, gjøres tilgjengelig i den første søknadsrunden. Overvåkningskomiteen for Interreg Europe beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte tidlig i desember.

Om Interreg Europe

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge. Som forløperen Interreg IV (2007 – 2014) er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis». I tillegg til å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, understøtter det nye programforslaget Europa 2020-strategien; EUs strategi for bærekraftig vekst og sysselsetting i tiårsperioden mellom 2010 og 2020.