Stor interesse for Nord-programmet

Den største interessen for å bidra til det grenseregionale samarbeidet i de nordligste områdene i Norge, Sverige og Finland finnes innen innsatsområde 1, forskning og innovasjon, og innsatsområde 2, entreprenørskap.

Nå starter styrekomiteene sitt arbeid med å prioritere hvilke av søknadene som skal få støtte. Komiteene kunngjør hvem som før støtte i løpet av juni.

Om Interreg Nord

Interreg VA Nord skal styrke grenseoverskridende innovasjonssystemer og øke kapasiteten for grenseoverskridende samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter. Samtidig skal programmet prioritere miljø- og kulturelle spørsmål, blant annet gjennom å bevare det biologiske mangfoldet og den unike kulturarven i en følsom subarktisk og arktisk region. Målet er å utvikle ressurseffektive og miljøvennlige løsninger som er avgjørende for utviklingen av grisgrendte strøk i nord.

Programmet skal støtte prosjekter som fremmer samisk kultur, språk og økonomisk aktivitet.

Videre skal programmet arbeide for å utvikle et grenseoverskridende arbeidsmarked i de nordligste regionene i Sverige, Finland og Norge.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor disse innsatsområdene:

• Grenseoverskridende forskning og innovasjon
• Entreprenørskap i små og mellomstore bedrifter
• Samisk kultur og språk
• Økt arbeidsmobilitet over landegrensene

42 millioner euro til fordeling

Interreg Nord-programmet er tildelt om lag 42 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF), en økning på 8 millioner euro sammenlignet med perioden 2007 – 2013. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering på ca 25 millioner euro fra Sverige og Finland, samt drøyt 17 millioner euro fra norsk side.