Tilbake

Nærsjøfarten er nøkkelen

Høgskolene i Buskerud og Vestfold lanserer «Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak» som mulig Interreg-prosjekt. Prosjektsøknaden vil bli avgjort av beslutningskomiteen for Interreg VA Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 15. juni.

Det melder Vest-Agder fylkeskommune, som er én av partnerne i prosjektet. Prosjektet vil fokusere på intermodale transportformer, overføring av gods fra vei til sjø og på å skape mer effektive havner.

Prosjektets hovedmål er å bidra til et mer miljøvennlig og lav-karbon transportsystem i regionen, samtidig å utvikle og styrke det maritime transportsystemet og stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Dette skal oppnås ved å utvikle løsninger, verktøy og teknikker for å forbedre shipping service, kvalitet og miljøinnsats gjennom utvikling av kostnadseffektiv, sikker, fleksibel og konkurransedyktig sjødistribusjonskonsept

Prosjektets visjon er at sjøveien skal utvikles til å bli en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig transportløsning for gods mellom landene Norge, Danmark og Sverige. Totalbudsjettet for prosjektet vil ligge i størrelsesorden en million Euro, tilsvarende 8,5 millioner kroner. Det legges opptil at Vest-Agder går inn med et totalbudsjett på opp til 600.000 kroner over tre år.

LES MER: 31 søknader i første runde

Kontakt

  • Thomas André Hansen

    Østfold fylkeskommune

    +47 995 99 629

    Send e-post

    Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake