ØKS: Første runde har åpnet

ØKS-regionen rommer i tillegg to hovedstader, et svært allsidig næringsliv og et trettitalls universiteter og høyskoler. Et naturlig utgangspunkt, med andre ord, for å samarbeide på tvers av landegrensene for å finne løsninger på felles utfordringer.

Fram mot 2020 fokuserer Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet på innsatsområdene innovasjongrønn økonomitransport og sysselsetting.

– Programmet gir bedrifter, organisasjoner og offentlige organer i Vestfold mulighet til å utvikle nye allianser og nye løsninger, i samarbeid med partnere i Sverige og Danmark. Norsk deltakelse finansieres over statsbudsjettet og ved noe egeninnsats fra deltakerne. Fylkeskommunen kan også bidra med midler til prosjektdeltakelse fra Vestfold, uttaler fylkesordfører Per-Eivind Johansen på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

– Denne type programmer blir enda viktigere i fremtiden. Interreg-midlene må i større grad betraktes som våre regionale utviklingsmidler. Flere organisasjoner og bedrifter bør unytte mulighetene som ligger i det nye ØKS-programmet, melder politikerne Roger Ryberg og Tom Erik Hauger, som har vært Buskerud fylkeskommunes representanter i den politiske strategigruppen.

I perioden 2014 – 2020 er programmet tildelt 127,6 millioner euro fra EUs fond for regional utvikling (ERDF), mens Norge bidrar med 15,8 millioner euro. Prosjekter kan maksimalt søke støtte for 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke.

– Vi håper å se mange gode prosjekter som har fokus på konkrete utfordringer i samfunnet. Vi blir klokere av å jobbe i felleskap, og det er absolutt ingen grunn til at vi finner opp hjulet på nytt på hver side av landegrensene, sier sekretariatsleder Magnus Schönning.

LES MER: Former fremtiden i fellesskap

En enkel oversikt over spesifikke mål og aktivitetsindikatorer finner du her.

TEST DEG SELV: Bør du søke?