Kolarctic har forprosjektmidler

Kolarctic Norge melder om at det fortsatt er midler tilgjengelig for søkere til forprosjekt. Et slikt forprosjekt kan danne grunnlaget for et Kolarctic-relevant hovedprosjekt i første utlysning i ny programperiode. Kolarctic Norge kan innvilge inntil 250 000 kroner (maksimalt 50 prosent av totalbudsjettet) til nordnorske aktører som ønsker å utvikle fremtidige Kolarctic-prosjekter.

I januar meldte styret i Kolarctic Norge at nabo- og partnerskapsprogrammet ikke utlyser midler i 2015.

LES MER: Ingen utlysning i 2015

Alle, inkludert private foretak, kan søke om forprosjektmidler. Søker må ha foretaksregistrert adresse i Nordland, Troms eller Finnmark, og prosjektorganisering og partnerskap må i tillegg tilfredsstille EUs konkurranseregelverk.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på nettsidene til Kolarctic Norge. Opplysninger om krav til og prioritering av søknader finner du vedlagt til høyre for denne artikkelen.

Kolarctic CBC-programmet komplementerer de grenseoverskridende aktivitetene på Nordkalotten gjennom å fremme samarbeid mellom EU-statene Sverige og Finland, samt ikke-medlemmene Russland og Norge. Som EØS- og Schengenmedlem har Norge samme status som Sverige og Finland.