Ingen utlysning i 2015

Dette til tross for at arbeidet med den nye programperioden går framover. Representanter fra Norge, Sverige, Finland, Russland og EU-kommisjonen møttes i Oslo på tampen av fjoråret, og det siste programmøtet avvikles i Brussel i mars.

– Forsinkelsene er av samme karakter som tidligere programperioder. Inneværende program (2007 – 2013) startet opp mer enn tre år etter planen. Første søknadsfrist i denne perioden var 9. april 2010, før finansieringsavtalen med Russland var blitt ratifisert av Statsdumaen, presidenten, statsministeren og føderasjonsrådet i august 2010. Det er likevel et realistisk håp om at Kolarctic 2014 – 2020 kommer raskere i gang enn forgjengeren, melder Kolarctic-styret på sine nettsider.

Forsinkelsen innebærer at Kolarctic Norge kun vil ha forprosjektmidler tilgjengelig i 2015. Tilskudd på inntil 250 000 kroner kan innvilges til nordnorske aktører for å utvikle Kolarctic-søknader. Mer informasjon om vilkårene for å søke støtte til forprosjekter finner du til høyre for denne artikkelen.

Samtidig som Kolarctic-programmet melder om forsinkelser, åpner det Interreg VA Nord første søknadsrunde. Dette programmet kan sekundær part i Russland.

European Neighbourhood Programme Instrument (ENPI) er EUs finansieringsinstrument for samarbeid med Russland.