Former fremtiden i felleskap

Kickoff’en for den nye programperioden i Øresund-Kattegat-Skagerrak (VA, 2014 – 2020) ble arrangert i Göteborg i forrige måned. Nå kan du få med deg hele konferansen i reprise.

I opptakene får du blant annet se prosjekteiere og -deltagere fortelle om sine erfaringer fra forrige programperiode. Du får også innblikk i hva som venter i den nye programperioden, og hvordan prosjektdeltakere kan forme fremtiden på tvers av de tre havstykkene.

Se alle opptakene fra konferansen her.

Presentasjoner fra oppstartskonferansen finner du samlet til høyre for denne artikkelen.

Interreg VA Øresund-Kattegat-Skagerrak omfatter ni millioner innbyggere i 288 kommuner i Norge, Sverige og Danmark. I forrige programperioden ble det fullført i overkant av 200 grenseregionale samarbeidsprosjekter i ØKS-regi. Fram mot 2020 fokuserer samarbeidsprogrammet på innsatsområdene innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting.

Programmet er tildelt 127,6 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond, mens Norge bidrar mer 15,8 millioner euro.