Tilbake

Østersjøprogrammet: Første utlysning

Østersjøprogrammet dekker hele eller deler av arealet i elleve land.

Er du interessert i å starte opp et transnasjonalt samarbeid innen temaene innovasjon, ressursforvaltning eller transport? Nå kan du søke om midler fra Østersjøprogrammet.

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet åpnet 2. desember. Fristen for å sende inn søknader er satt til 2. februar 2015.

Den første utlysningsrunden i Interreg VB Østersjøprogrammet er åpen for innsatsområdene 1 – 3.

• Innovasjon (1)
• Ressursforvaltning (2)
• Transport (3)

Programsekretariatet lanserte tidligere i høst et nettforum for partnersøk for å gjøre det enklere for potensielle prosjektpartnere å finne fram til hverandre. Så langt har mer enn over 600 personer med interesse for sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene meldt seg inn.

Østersjøprogrammet retter seg mot prosjektpartnere blant nasjonale, regionale og lokale myndigheter, ikke-statlige organisasjoner, sektormyndigheter og bedrifter. Mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du går fram finner du her.

Programområdet dekker hele eller deler av arealet i elleve nasjoner: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Polen, Sveige, Russland, Hviterussland og Norge.

Samarbeidsprogram og utlysningsdokumenter finner du til høyre for denne artikkelen.

Kontakt

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake