Nord-programmet godkjent

Det siste drøye året har aktører i Norge, Sverige og Finland arbeidet hardt for å meisle ut kursen for det grenseregionale samarbeidet i de nordligste delene av de tre landene. Nå har Europakommisjonen gitt sin endelige godkjenning til samarbeidsprogrammet for den nye programperioden, som strekker seg fram til 2020.

Ivaretar balansen

– Midlene fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF) vil bidra til å styrke den økonomiske integrasjonen mellom nabostatenes regioner i det høye nord. Nord-programmet sørger også for å ivareta balansen i denne vakre regionens sårbare økosystem, samtidig som den samiske befolkningen, Europas eneste urbefolkning, får en ekstra beskyttelse av sin kultur og levesett. Jeg er derfor veldig glad for at programmet nå er godkjent, sier Corina Crețu, Romanias representant i EU-kommisjonen, med ansvar for regionalpolitikk.

76 millioner euro til samarbeid i nord

Interreg VA Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF).

Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.

Første utlysning åpner 15. januar

Programmet fokuserer på fire innsatsområder:

• Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
• Kultur og miljø
• Felles arbeidsmarked

Les mer: Alt klart for oppstart i nord

Den første søkerrunden i den nye programperioden åpner 15. januar og varer fram til 28. februar 2015.

Til høyre for denne artikkelen finner du samarbeidsprogrammet for perioden 2014 – 2020, samt en presentasjon med nyttig informasjon om de ulike innsatsområdene.

Corina Creto

Corina Crețu fra Romania fikk 1. november ansvaret for Juncker-kommisjonens regionalpolitikk. Foto: Europakommisjonen