Tilbake

Nord-programmet godkjent

Delområdene Nord og Sápmi dekker til sammen 688 571 kvadratkilometer. Om lag 1,4 millioner innbyggere bor i området.

Som det første av de nordiske grenseregionale programmene er samarbeidsprogrammet for Interreg VA Nord godkjent av Europakommisjonen.

Det siste drøye året har aktører i Norge, Sverige og Finland arbeidet hardt for å meisle ut kursen for det grenseregionale samarbeidet i de nordligste delene av de tre landene. Nå har Europakommisjonen gitt sin endelige godkjenning til samarbeidsprogrammet for den nye programperioden, som strekker seg fram til 2020.

Ivaretar balansen

– Midlene fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF) vil bidra til å styrke den økonomiske integrasjonen mellom nabostatenes regioner i det høye nord. Nord-programmet sørger også for å ivareta balansen i denne vakre regionens sårbare økosystem, samtidig som den samiske befolkningen, Europas eneste urbefolkning, får en ekstra beskyttelse av sin kultur og levesett. Jeg er derfor veldig glad for at programmet nå er godkjent, sier Corina Crețu, Romanias representant i EU-kommisjonen, med ansvar for regionalpolitikk.

76 millioner euro til samarbeid i nord

Interreg VA Nord-programmet omfatter to geografiske delområder; Nord og Sápmi, og har et totalbudsjett på 76 millioner euro inklusive svensk, finsk og norsk medfinansiering. Av totalbudsjettet mottar programmet i underkant av 40 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF).

Den nasjonale medfinansieringen fra norsk side utgjør rundt 17 millioner euro.

Første utlysning åpner 15. januar

Programmet fokuserer på fire innsatsområder:

• Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
• Kultur og miljø
• Felles arbeidsmarked

Les mer: Alt klart for oppstart i nord

Den første søkerrunden i den nye programperioden åpner 15. januar og varer fram til 28. februar 2015.

Til høyre for denne artikkelen finner du samarbeidsprogrammet for perioden 2014 – 2020, samt en presentasjon med nyttig informasjon om de ulike innsatsområdene.

Corina Creto

Corina Crețu fra Romania fikk 1. november ansvaret for Juncker-kommisjonens regionalpolitikk. Foto: Europakommisjonen

Kontakt

 • Jawahir, Ian

  Troms fylkeskommune

  +47 777 88 168

  Send e-post

  Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

Tilbake