Tilbake

Deler erfaringene fra forrige periode

I overkant av ni millioner mennesker, fordelt på 15 regioner, bor i ØKS-området. Mellom 2007 og 2013 ble det gitt økonomisk støtte til over 200 samarbeidsprosjekter på tvers av havområdene.

Gjennom flere tusen år har hav og historie bidratt til økonomisk, kulturell og språklig utveksling mellom nabofolk i Norge, Sverige og Danmark.

I dag bor mer enn ni millioner mennesker langs kysten av Øresund, Kattegat og Skagerrak; en region som i tillegg huser to hovedsteder, et allsidig næringsliv og et trettitalls universiteter og høyskoler. Et naturlig utgangspunkt, med andre ord, for å samarbeide på tvers av landegrensene for å finne løsninger på felles utfordringer.

Og det har man også gjort. I perioden 2007 til 2013 deltok mer en 400 aktører i prosjekter gjennom Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak. I sluttrapporten
for den forrige programperioden konkluderes det med at Interreg-programmet har lyktes i å skape varige relasjoner over grenser og havområder gjennom mer en 200 samarbeidsprosjekter.

I samme rapport får vi bli bedre kjent med en rekke sentrale aktører, som på sin side deler erfaringer om hva som skal til for å skape et vellykket Interreg-prosjekt.

God inspirasjon, får en tro, når ØKS-samarbeidet nå går inn i en ny programperiode.

PS: Sluttrapporten finner du til høyre for denne artikkelen.

Kontakt

 • Thomas André Hansen

  Østfold fylkeskommune

  +47 995 99 629

  Send e-post

  Programansvarlig Norsk forvaltende organisasjon, Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

 • Halvorsen, Anja Husa

  Akershus fylkeskommune

  +47 920 99 423

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak i Akershus

 • Hoddevik, Marthe Elin

  Oslo kommune

  +47 23 46 16 14

  Send e-post

  Kontaktperson for Øresund-Kattegat-Skagerrak

Tilbake