Deler erfaringene fra forrige periode

I dag bor mer enn ni millioner mennesker langs kysten av Øresund, Kattegat og Skagerrak; en region som i tillegg huser to hovedsteder, et allsidig næringsliv og et trettitalls universiteter og høyskoler. Et naturlig utgangspunkt, med andre ord, for å samarbeide på tvers av landegrensene for å finne løsninger på felles utfordringer.

Og det har man også gjort. I perioden 2007 til 2013 deltok mer en 400 aktører i prosjekter gjennom Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak. I sluttrapporten
for den forrige programperioden konkluderes det med at Interreg-programmet har lyktes i å skape varige relasjoner over grenser og havområder gjennom mer en 200 samarbeidsprosjekter.

I samme rapport får vi bli bedre kjent med en rekke sentrale aktører, som på sin side deler erfaringer om hva som skal til for å skape et vellykket Interreg-prosjekt.

God inspirasjon, får en tro, når ØKS-samarbeidet nå går inn i en ny programperiode.

PS: Sluttrapporten finner du til høyre for denne artikkelen.