Programforslag klart

Siden 2007 har Nordsjøprogrammet (IVB, 2007 – 2013) gitt økonomisk støtte til 71 transnasjonale prosjekter i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia (Flandern), Storbritannia og Norge.

Programforslaget for neste periode (VB Nordsjøprogrammet) ble oversendt til Europakommisjonen 29. oktober. Første utlysning av prosjektmidler skjer etter at kommisjonen har godkjent dokumentet.

Hele programforslaget, vedlegg og annen relevant informasjon finner du ved å følge lenkene til høyre.

Standard CMYK

Sju land inngår i transnasjonalt samarbeid gjennom Nordsjøprogrammet. Illustrasjon: northsearegion.eu