We make transition!

Våre samfunn står overfor komplekse økologiske og sosiale utfordringer og regionale og lokale myndigheter har en avgjørende rolle å spille for å møte disse og omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning. Dialog med sivilsamfunnet er viktig, men lokale og regionale myndigheter mangler effektive metoder for systematisk å trekke alle aktører med og få til god og systematisk medvirkning for å styrke samfunnets motstandskraft og bærekraft.

For å takle dette vil prosjektet engasjere et stort antall regionale og lokale myndigheter, sivilsamfunn og andre innovasjonsaktører fra partner-regione for å lære, pilotere og tilpasse en såkalt «Transition Arena-metode» – et strategisk verktøy for overgangsledelse. I prosjektet tilpasses metoden for å skape en transnasjonal visjon for inkluderende bærekraft og på lokalt nivå bidra til konkrete skritt i retning av en bærekraftig endring med fokus på sivilsamfunnsorganisasjoners rolle. Prosjektet vil gi input til hvordan man kan bruke «Transition Arena-metoden» på en praktisk måte for økt medvirkning i strategi- og innovasjons-prosesser mot endring.

Norsk prosjekteier

Trøndelag fylkeskommune

Kontakt

Prosjektperiode

15.01.2023 - 15.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: ca. 3 mill NOK NOK

Total: 3.294.542 € €

Andre partnere

Tampere regionen, FI
Helsinki-Uusimaa regionen, FI
Southwest Finland regionen, FI
Foundation Green Tiger, EE
Foundation for Science and Liberal Arts Domus Dorpatensis, EE
Social Innovation Centre, LV
Vidzeme Planning Region, LV
Baltic Institute for Regional Affairs BISER, PL
Gdynia by, PL
Bremen universitet, DE