WARES

Prosjektet skal etablere partnerskap mellom bedriften og naboområdene for å utnytte potensialet ved blant annet å utløse den kapitalen som skal til for å kommersialisere mulighetene og danne offentlig og private partnerskap for å utnytte forretningsmulighetene som ligger i dette.

Dette skal gi fordeler i form av av økt produksjon av fornybar energi, reduserte energikostnader, arbeid og jobbskaping i lokalsamfunnet, fornybar energi til lokalsamfunnet, og til slutt en økonomisk avkastning som kan reinvesteres i andre sosiale prosjekter.

Norsk prosjekteier

Forskningsparken i Narvik

Prosjektperiode

01.10.2012 - 30.09.2014

Budsjett

Total: 1 291 705 €

Andre partnere

Mayo County Council,
Ireland
Clár ICH,
Ireland
University of Oulu,
Finland
Action Renewables,
Northern_Ireland