VNE – Waterways of Europe

Norsk prosjekteier

Telemark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2005 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 164568 Kjell

Total: 660719 €