Sydsamiska digitala renen

Att utveckla och producera ett nytt läromedel, den Sydsamiska digitala renen. Bygga en databas. Att implementera en inspelningsfunktion och implementera en mötesplats på Internet där elever kan ta del av läromedlen, men även kunna kommunicera med varandra i syfte att förbättra sin konversation på sydsamiska. Utreda och eventuellt producera en enkel gps-applikation för sydsamisk språkundervisning.

Norsk prosjekteier

Sameskolen for Midt-Norge

Kontakt

  • Jillker, Reino

Prosjektperiode

01.04.2006 - 31.03.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 967750 Kjell

Total: 226579 €