Stedsutvikling Teriberka (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.03.2010 - 30.06.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 50000 Kjell

Total: 5242 €