SNAPS

Det vil bli utviklet nye varslingssystemer for snøskred for samferdselsmyndighetene i enkelte områder, og eksisterende tjenester vil bli forbedret i andre områder. Resultatet vil bli en lik snøskredvarsling i alle målområdene, levert til transportmyndighetene ved avdelinger som har kompetanse i snøskredvarsling.

Dette vil gi lokale transportmyndigheter et viktig verktøy for å fatte beslutninger om stenging av veier og jernbanelinjer og advarsler til publikum. Tilnærmet sanntid snørapporter vil kunne bli gjort tilgjengelig på nettet for publikum i målområdene og de ​​vil bli videreutviklet til å bli et innspill til fonn- og skredvarslingen retta mot samferdselsmyndighetene.

Prosjektperiode

01.03.2011 - 01.03.2014

Budsjett

Total: 1 124 192 €

Prosjektnettside

http://www.snaps-project.eu/

Andre partnere

Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Norway
Norut Tromsø AS, Norway
Luleå University of Technology, Sweden
Finnish Meteorological Institute / Arctic Research Centre, Finland