SMS

SMS har mål om å finne metoder for å kunne arbeide systematisk med de sosiale dimensjonene i planprosesser. I løpet av dette forberedende prosjektet skal partnerskapet utveksle erfaringer og gode eksempler, samt utvikle metoder for dialog med innbyggerne om bærekraftig stedsutvikling.

Norsk prosjekteier

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

26.04.2010 - 30.09.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 46433 Kjell

Total: 49.000 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Halmstad
Fredrikstad
Majorna
Linnéstaden
Lundby